De Bruyn Professional Coatings

Site Galilei
Av. Antoon van Osslaan 1 - B10
1120 BRUSSEL
Tel : 02/426.21.05 & 02/426.91.07
Fax : 02/426.72.89

E-mail algemeen: info@dbpc.be
E-mail orders: orders@dbpc.be
NL FR EN
  |   Inloggen
U bent hier   Voorwaarden
 Algemene voorwaarden
Minimize

 

- De goederen worden verzonden op risico van de bestemmeling.
- Al onze rekeningen zijn kontant betaalbaar. In geval van niet-betaling op een vervaldag en zonder gelijk welke aanmaning, dragen onze rekeningen intrest van 2% per maand. Plus 10% forfaitaire schadevergoeding zonder ingebrekestelling met een minimum van 25,00 Eur (art. 1244 B.W.).
- In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd.
- Onze waarborg is beperkt tot deze van onze leveranciers.
- De ontvangst der goederen betekent aanvaarding door de klant die verzaakt aan elk verhaal dienaangaande.
- De N.V. DE BRUYN behoudt het eigendomsrecht op de verkochte goederen totdat de klant zijn verbintenissen tegenover haar, volledig is nagekomen.
- Onder geen enkel voorwendsel kan men ons verplichten vergoedingen en intresten te doen betalen voortvloeiend uit het slecht gebruik en/of toepassing van onze produkten.